top of page

BEGELEIDEN

 

Model

Omschrijving

 

Bedoeling van de uitwisseling is, dat groepsleden hun persoonlijke geschiedenissen inbrengen n.a.v. een bibliodrama of een religieus verhaal. Het kunnen situaties, belangen, herinneringen zijn die opgeroepen worden door het eigen spel, het spel van een andere speler of door de  interacties en spelsituaties. Deze persoonlijke verhalen kunnen aanvullend, verhelderend werken voor alle betrokennen. Ze kunnen een bron zijn van opluchting, herkenning of erkenning. Ze kunnen suggestief werken en nieuwe handelingspatronen aanreiken. Immers, het beeld dat een speler van zichzelf ontwikkelt in en doorheen het spel (en ook daarbuiten) wordt in de uitwisseling open getrokken. Een speler krijgt andere denk- en belevingssporen aangereikt, die onmiddellijk aansluiten bij het spel. Zo kan een speler ondervinden dat er heel wat meer perspectieven mogelijk -en op dat moment voorhanden- zijn van waaruit hij/zij zichzelf kan bekijken, inschatten, beleven. Daarbij sluit al even onmiddellijk het besef aan m.b.t. wie men 'is' voor anderen, wat men voor anderen betekent, vaak heel wat ruimer - verrassender ook - is dan wat men daar omtrent in een beeld van zichzelf kan vastleggen. Op die wijze kan de uitwisseling vruchtbaar inwerken op het evoluerend zelfverstaan van alle betrokkenen. Dit gebeuren is fundamenteel voor de verdieping van het doorleefde verhaalgebeuren.

 

Doelen

 

Men heeft op de eerste plaats aandacht voor de volgende drie terreinen:

1. De belevingen die tijdens het spel bij het spelen van de eigen rol zijn opgekomen en die nog niet konden geuit worden.

2. De ervaringen uit eigen leefwereld die tijdens het spelen werden opgeroepen of tijdens de uitwisseling werden geassocieerd.

3. De persoonlijke levenservaringen die werden herinnerd naar aanleiding van het spel van de andere spelers.

Variaties

Bijkomend kan men de uitwisseling focussen op andere terreinen al naargelang de doelen die men met het spel beoogd:

4. De inzichten opgedaan tijdens het spel met betrekking tot een anders, beter, meer uitgediep... verstaan van de verhaaltekst.

5. De uitzuivering, de verrijking... van de eigen spiritualiteit, de inspiratie en oriëntatie van het eigen leven, het leven...

6. De evolutie, weerstanden, conflicten, terugval, uitzicht, heling,... in het eigen persoonlijke groeiproces.

7. De mechanismen in de maatschappij die men op het spoor komt, doorziet of kritisch doorlicht.

8. Het zoeken naar alternatieven voor bepaalde handelingen, situaties...

9. Inzichten en ervaringen m.b.t. de leefthema's die in het verhaal aan bod komen of in de gestelde doelen van het bibliodrama

 

 

 

Verloop

 

Suggesties voor ondersteunende vraagstelling tijdens de uitwiseling

- Welke rol heb je in het verhaal opgenomen?

- Wat heb je uit deze rol over jezelf en over anderen geleerd? Wat blijft je bij van deze rol? En waarom? 

- Heeft het spelen van deze rol je iets geleerd over deze rol of over het verhaal?

- Heb je iets in het spel (gesprek) herkend uit je eigen leven?

- Waarin heb je jezelf sterk herkend?

- Heb je voor jezelf nieuwe dingen ontdekt of herontdekt?

- Welke gebeurtenissen uit je eigen leven of uit het leven van mensen herken jij in dit spel?

- Met welke vraag zit je over deze rol, over het verhaal, over jezelf?

- Heb je tijdens dit bibliodrama iets mogen voelen van inspiratie of oriëntatie? Wat blijft jou hierover hangen?

- Heb je mogelijk iets gevoeld van overtuiging, geloof, engagement, diep verlangen?

- Welke ervaring van diepte, mysterie, van het heilige, het goddelijke, God heb jij mogelijk ervaren?
- Zijn er herkenningspunten vanuit de samenleving?

- Hoe versta ik het verhaal nu?

 

 

Aandachtspunten

- Hoe groter de veiligheid en gedragenheid in de groep is, hoe makkelijker deelnemers hun verhaal, hun leven zullen delen. Hoe groter de gedragenheid hoe authentieker, diepgaander deelnemers op alle niveaus zullen delen.

- Hoe kleiner de veiligheid of gedragenheid is in een groep hoe voorzichtiger de begeleider zal moeten zijn in de uitwisseling. Een mogelijkheid is om de deelnemers eerst schriftelijk een aantal ervaringen, belevingen, oproepen te laten noteren. Deelnemers kunnen zo makkelijker bepalen of ze hier iets van willen of kunnen delen met/in de groep. Als begeleider eerst focussen op het verhaal en zijn betekenissen. Deelnemers kunnen elkaar vertellen wat ze geleerd hebben over het verhaal na het spel, wat hen is bijgebleven of is blijven hangen.

- Als begeleider kan je zelf ook je eigen belevingen en ervaringen inbrengen naar aanleiding van het spel van de groep.

- Geen beoordelingen van het spel van iemand toelaten. Enkel spreken vanuit eigen geraaktheid of beleving door een bepaald verhaalfiguur of situatie uit het verhaal en het spel is toegelaten.

 

 

Meer toelichting over de praktijk van de uitwisseling:  zie boek: Bibliodrama begeleiden. Wegwijzers voor de praktijk  >> Naar Boek

 

 

bottom of page