top of page

BEGELEIDEN

Theologiseren met bibliodrama

 

Als we het theologiseren op een ruimere manier willen verstaan dan louter verstandelijke benadering, dan biedt bibliodrama boeiende invalshoeken... Tijdens het inlevend en dramatiserend omgaan met verhalen wordt getracht (bijbelse) betekenissen actueel en spelend te doorleven vanuit de eigen persoonlijke identiteit tegen de brede achtergronden van het maatschappelijke leven.

Daarbij worden de (bijbelse) verhalen doorleefd om beter contact te maken met de eigen spiritualiteit en levensoriëntatie in samenspel met de inspiratie die voorkomt uit de verhalen van en over God.

 

Bibliodrama beoogt gebruik te maken van vele aspecten van mens zijn zoals voelen, denken, verbeelden, willen, verlangen, handelen…

en ‘heel’ de mens een plaats te geven. Naast een doorleefde ervaringsbetrokken benadering van een menselijk of theologisch thema of verhaal heeft men in bibliodrama bijzondere aandacht voor een reflexieve benadering zowel tijdens het spel als in het uitwisselend nagesprek waarbij de eigen concrete levensbeschouwelijke ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Deze twee fasen van reflecteren worden aangevuld met een derde fase waarbij de opgedane ervaringen tijdens het spel en bij de uitwisseling doorgelicht worden vauit bijbel-theologische thema's die in de gekozen doelen worden beoogd.

Het theologiseren via bibliodrama verloopt dus in drie fasen.

1. De fase van de spelervaring

waarbij het kind spontaan spelenderwijs het eigen begrip van het verhaal speelt in relatie tot de andere medespelers

2. De fase van de uitwisseling na het spel

waarbij het kind de persoonlijke ervaringen en denkbeelden opgedaan tijdens het spel op eigen wijze verwoordt in samenspraak met de medespelers

3. De reflectiefase

waarbij er stil wordt gestaan bij de opgedane inzichten tijdens het spel en bij de uitwisseling na het spel

over de bijbels-theologische thema's waarop de doelen zich richten.

 

bottom of page