top of page

BEGELEIDEN

 

Samen scholen rondom Bibliodrama en Verdiepen

 

Op welke wijzen kan je tijdens een bibliodrama verdiepend werken.

Het was onderwerp van gesprek tijdens een follow-up dag van begeleiders van bibliodrama,

die elkaar vonden rondom dit betekenisvol item.

In een eerste dagdeel wordt er in groepen gereflecteerd over de eigen bibliodramapraktijk en de reflecties daarbij.

Tijdens een tweede dagdeel werd er een bibliodrama gespeeld en van binnen uit ervaren.

Het accent lag hierbij op de verdiepende mogelijkheden en hoe deze beleefd  en doorvoeld werden

en hoe het door de begeleiding in de praktijk werd gebracht.

Gespeeld werd met het verhaal: Jezus op de berg Tabor.

In een derde deel werd op bovenstaande ervaringen gereflecteerd i.f.v een verdiepte bibliodramapraktijk.

Het uitgebreide verslag van deze dag,

de uitgewerkte voorbereiding van het bibliodrama

en de belevingen en reflecties bij het spel

en wat foto's van het gebeuren

zijn in bijgaand document opgenomen.

bottom of page