top of page

VERHALEN

Afrikaanse volkeren

Verhaaltekst

Stekelvarken sprak tot het hele volk van het Vroege Ras: "We moeten onze spullen, potten, huiden en schilden bij elkaar zoeken.

De nieuwe mensen die komen, zullen wonen waar wij eens gewoond hebben. Dit zal hun plek worden.

Wij zijn het droomvolk geweest en de droom is afgelopen. Wij moeten nu gaan.

Als we terugkeren zijn we alleen dieren geworden en de Echte Mensen die komen, zullen alleen mensen zijn".

"Hoe zullen die mensen er uit zien Grootvader?" vroeg het jonge stokstaartje.

"De Echte Mensen zien er uit zoals wij, want wij hebben hun onze schaduw gegeven.

Ze zullen mooi en lelijk zijn, kwaad en lief, slim en dom, precies zoals wij zijn geweest.

Want wij hebben deze dingen geleerd," antwoordde Bidsprinkhaan. Jonge Bidsprinkhaan vroeg:"

Hebben mensen die komen ook uw macht?" Toen Bidsprinkhaan antwoord gaf, vroeg Jonge Bidsprinkhaan opnieuw:

"Hoe kunnen ze in leven blijven als ze niet uw toverkracht bezitten?"

Bidsprinkhaan werd stil en dacht na over een antwoord. "Zij hebben mijn toverkracht niet nodig.

Net zoals ik de kracht heb gevonden het gevaar tegemoet te treden en Stekelvarken ons gered heeft van Allesverslinder

en jij de wijsheid vond om verstandig te handelen toen je zo bang was. Met hen zal het hetzelfde gaan.

De Echte mensen zullen de moed vinden om te doen wat ze moeten doen. Ze hebben mijn toverkracht niet nodig."

Toen deden de mensen van het Vroege Ras wat ze moesten doen.

Ze vonden de moed om hun spullen te pakken, hun kinderen te verzamelen en hun oude leven achter zich te laten.

Ze liepen langzaam en met tranen in hun ogen terug naar het begin van het leven.

Verhalen van de San (Bosjesmannen) Zuid Afrika- Namibië

Toepassing Bibliodrama

 

Het einde van de droom

1. Het verhaal wordt voorgelezen

​​2. Eerste reacties op het verhaal

Na het voorlezen van het verhaal wordt er tijd genomen om eerste reacties en belevingen bij het beluisteren van het verhaal aan elkaar te verwoorden. Er kan ruimte en tijd zijn voor het stellen van vragen bij de verhaaltekst en het verhaalbegrip en het zoeken naar antwoorden

3. Het herlezen van het verhaal

De verschillende verhaalfiguren worden uit het verhaal gelicht.

Stekelvarken, het volk van het Vroege Ras, de Echte Mensen, Grootvader, jonge stokstaartje, Bidsprinkhaan, Jonge Bidsprinkhaan, Allesverslinder...

Verhaalsituaties worden geschetst.

Het moeten terugkeren, anderen die hun plaats innemen, huisraad verzamelen, de betekenis van het terugkeren, de aard van de nieuwe mensen, leven met of zonder toverkracht, doen wat moet gedaan worden, met tranen in de ogen terugkeren naar het begin van het leven....

 

4. Spelwijze 1.

Het grote overleg: van het volk van het Vroege ras.

De spelers kiezen uit de personages van het volk van het Vroege Ras er één uit die hen raakt, treft, aanspreekt.

Stekelvarken, personen uit het volk van het Vroege Ras,  Grootvader, jonge stokstaartje, Bidsprinkhaan, Jonge Bidsprinkhaan

Ze leven zich in, in het personage.

Meer informatie over Rolinleving: Zie: >> Werkvorm Rolinleving

 

De verschillende personages leven zich in in de situatie van het volk van het Vroege Ras dat moet terugkeren omdat er neiuwe mensen komen. Hoe beleven zij dit, welke gevoelens komen hierbij naar boven, welke denkbeelden, hoe staan ze tegenover de nieuwkomers, tegenover het terug moeten keren? Wat betekent dit: terugkeren, terugkeren waar naar toe...

De spelers gaan hiermee met elkaar in interactie. De begeleider organiseert het gespreksverkeer.

Meer informatie over het Groepsinteractiespel. Zie: >> Werkvorm Groepsinteractiespel

5. Spelwijze 2.

Woonplaats van het droomvolk en de terugkeer naar het begin van het leven.

De spelers worden gevraagd om twee plaatsen in de ruimte inhoudelijk en figuurlijk vorm te geven.

- Woonplaats van het droomvolk: wat betekent die voor hen, waar staat deze woonplaats voor, wat drukt ze uit, wat zullen ze missen....

- Het begin van het leven: wat roept dit bij hen op, is het aanlokkelijk of eerder (helemaal) niet? Waar staat het voor, betekent het...?

De spelers geven de beide plaatsen vorm met de keuze van een aantal kleurrijke doeken die op één van beide plaatsen gedeponeerd worden en waarbij ook de betekenis toegelicht wordt. Dat verloopt in de 'ik ben...-vorm. De spelers leven zich in, in een aspect, een kenmerk, een eigenschap van één van beide plaatsen en geven de betekenis (voor hen) daarbij aan. Ze leggen het doek ergens op een bepaalde wijze symbolisch neer en verwoorden in de ik ben...vorm wat deze plek voor hen oproept.

Zo krijgen beide plaatsen vorm en inhoud.

Tegelijk bieden zij het kader voor spelwijze 3

6. Spelwijze 3.

De Terugkeer

Het laatste verhaalfragment wordt opnieuw gelezen
Toen deden de mensen van het Vroege Ras wat ze moesten doen. Ze vonden de moed om hun spullen te pakken, hun kinderen te verzamelen en hun oude leven achter zich te laten. Ze liepen langzaam en met tranen in hun ogen terug naar het begin van het leven.

Iedere speler neemt een rol op van de mensen van het Vroege Ras en leeft zich in de situatie van een mogelijke terugkeer in.

 

De spelers word gevraagd zich de mogelijkheid van de terugkeer voor te stellen. Wie gaat terug? Wie wil blijven?

Wat wil je inpakken en mee nemen en waarom? Wat van het oude leven wil je wel of niet achterlaten?

Hoe beleef je de idee van de terugkeer naar het begin van het leven? Hoe beleef je met mogelijke teruggaan....

Elke speler stelt zich op in de ruimte. En kiest bewust een positie bij de woonplaats van' het volk van het Vroege Ras', bij de plaats van 'het begin van het leven' op op de weg er tussen in... niet ver van de woonplaats of dichterbij het begin van het leven.

Iedere speler leeft zich in in een personage uit het verhaal, wordt zich bewust van de gekozen plaats in de ruimte en van de eigen gemoedstoestand. Iedere speler neemt daarbij ook een gepaste houding aan.

Om beurt zegt elke speler wie hij is en wat er door hem heen gaat.

De speler het dichtst bij de woonplaats van het Vroege Ras begint met vanuit de eigen rol te spreken... en zo verder de rij van spelers af tot de speler het dicht bij 'het begin van het leven' als laatste.

De begeleider interviewt mogelijk verder en helpt verdiepen wanneer noodzakelijk.

​Interview: Meer informatie over  het Interview: >> Zie Werkvorm Interview

Aan het eind van de voorstelling en de inleving kan er nog een gesprek worden gevoerd in de rollen zoals in een groepsinteractiespel over de mogelijke terugkeer naar het begin van het leven, over de komst van de Echte Mensen...

Meer informatie over het Groepsinteractiespel. Zie: >> Werkvorm Groepsinteractiespel

 

​​7. Uitwisseling

Belevingen en ervaringen tijdens het spelen worden uitgewisseld door de spelers.

Inzichten en argumenten m.b.t. de verhaalinhoud worden aan elkaar toegelicht.

Levenservaringen uit de eigen leefomgeving worden met elkaar gedeeld.

​Meer informatie over de  uitwisseling: >>Zie Begeleiden Uitwisseling

​​

 

bottom of page