top of page

VORMING

Vormingscentra

Sprookjes diepgaand herbeleven

Un roi chassait avac tant d'ardeur

que personne n' arrivait à suivre...

 

Traverser, éprouver, vivre un conte de Grimm

une experience de co-naissance au conte

Donderdag 18 juli van 9.30 tot 17.00 uur

Le jeudi  18 juillet de 9h30 à 17h00

 

5332 Crupet - Rue Haute 34

Inschrijving en informatie:  082/61.17.79 - fandredumont@gmail.com


Lees meer hierover :

 

download.jpg

 

De verzinning

       

 

Kennismaking en Vorming 2018

 

Bibliodrama met kinderen leren begeleiden.

VLP-Centrum Groot Bijgaarden. 20 januari. 3 en 24 februari. 3 maart. en 28 april

Vormingsreeks bibliodrama voor begeleiders/leerkrachten van kinderen en jongeren.

Bibliodrama leren begeleiden. Korte speelse werkvormen verkennen om kinderen via verhalen zelf op verhaal te laten komen.

Vijf zaterdagvoormiddagen zelf bibliodrama ervaren en vertalen naar de eigen praktijksituatie.

 

Meer informatie: zie bijgaande folder

Inschrijvingen: >> Contact

 

Kennismaken met bibliodrama

KU Leuven. 4 mei.

Kennismaken met de werkwijze en betekenissen van bibliodrama in de godsdienstdidactiek.

Begeleiding: Reinhilde Henckens en Jean Agten

 

 

Bibliodrama met Franciscus.

La Verna Gent. 20 juni.

 

In het spoor van Fransiscus via uitbeelding en samenspel op zoek gaan naar verdieping van de eigen spiritualiteit.

Begeleiding. Brigitte Puissant en Jean Agten

Meer informatie: www.laverna.be/evenementen/

Inschrijven:  La Verna: www.laverna.be/praktische-info/hoe-inschrijven/

Kennismaking en Vorming 2019

Zingeving en zinvinding.

Een creatieve zoektocht naar zin en identiteit bij kinderen.

Dag van de Godsdienst Mechelen. 22 maart

​​

Anker 1
Vormingscentra

De verzinning

De Verzinning wil bibliodrama in de praktijk helpen toepassen.

Het wil begeleiders (in spe) ondersteunen met een website vol concrete ideeën en uitwerkingen bibliodrama.

De website wil inzicht te verschaffen in de werkwijze en aanpak van bibliodrama.

Het wil achtergronden aanbieden voor wie zich inhoudelijk verder wil verdiepen.

Het geheel is een volkomen gratis aanbod waar je naar eigen inzicht gebruik van kan make

 

De Verzinning betracht het spelend voeling krijgen met de intensiteit en inspirerende werking van verhalen.

in een open communicatieve gerichtheid op zingeving en zinvinding,  levensoriëntatie en spiritualiteit.

Er worden door de Verzinning ook kennismakingen met bibliodrama georganiseerd om bibliodrama kenbaar te maken

Er worden vormingssessies en reeksen opgezet om begeleiders van bibliodrama verder te ondersteunen

en hun vaardigheden en inspiraties te verdiepen in hun zoektocht naar meer bekwaamheid.             

Met het oog op een fijnzinnig, ondersteunend begeleiden van mensen in hun vrije zoektocht naar betekenis en zin.

Meer over aangeboden kennismakingen en vormingen: >> Zie Vormingssessies

Het leerke

 

 

 

 

 

 

 

Het team van vzw Het Leerke leerde elkaar kennen dankzij bibliodrama en vormde een kleine, internationale organisatie. 

In hun vormingen en activiteiten en in de rituelen die ze begeleiden mag bibliodrama de bindende factor,  de rode draad zijn. 

Hun bibliodramawerk is te omschrijven als veelzijdig en kleurrijk.

Het Leerke is  bovendien een actieve deelnemer in het Europese Bibliodrama Netwerk.

Het organiseerde in 2017 de Europese Bibliodrama Conferentie in Torhout.

In de European Advanced Bibliodrama Training zijn ze zowel partner als deelnemer.”

Meer over het centrum en hun activiteiten:  www.hetleerke.com/bibliodrama.html

 

 

DE ZEVENDE HEMEL

 

 

De Zevende Hemel richt zich op training en begeleiding in het gebruik van spel, verhalen, bibliodrama en bibliodans.

De Zevende Hemel is er voor mensen die zich willen inzetten voor de vertaling van geloofstradities naar het heden.

Dramatische en dansante werkvormen zijn hiervoor doeltreffend en inspirerend.

Voorbeelden van deze werkvormen zijn: dans in de liturgie, bibliodrama, bibliodans, presentaties en verhalen.

Docenten werken vanuit christelijke wortels, met een oriëntatie op de brede oecumene

en een open oog voor de wijsheid uit andere religieuze en levensbeschouwelijke bronnen.

Meer info over initiatieven en vormingen: www.7evendehemel.nl

​​

 

Vormingscentra

De verzinning

De Verzinning wil bibliodrama in de praktijk helpen toepassen.

Het wil begeleiders (in spe) ondersteunen met een website vol concrete ideeën en uitwerkingen bibliodrama.

De website wil inzicht te verschaffen in de werkwijze en aanpak van bibliodrama.

Het wil achtergronden aanbieden voor wie zich inhoudelijk verder wil verdiepen.

Het geheel is een volkomen gratis aanbod waar je naar eigen inzicht gebruik van kan make

 

De Verzinning betracht het spelend voeling krijgen met de intensiteit en inspirerende werking van verhalen.

in een open communicatieve gerichtheid op zingeving en zinvinding,  levensoriëntatie en spiritualiteit.

Er worden door de Verzinning ook kennismakingen met bibliodrama georganiseerd om bibliodrama kenbaar te maken

Er worden vormingssessies en reeksen opgezet om begeleiders van bibliodrama verder te ondersteunen

en hun vaardigheden en inspiraties te verdiepen in hun zoektocht naar meer bekwaamheid.             

Met het oog op een fijnzinnig, ondersteunend begeleiden van mensen in hun vrije zoektocht naar betekenis en zin.

Meer over aangeboden kennismakingen en vormingen: >> Zie Vormingssessies

Het leerke

 

 

 

 

 

 

 

Het team van vzw Het Leerke leerde elkaar kennen dankzij bibliodrama en vormde een kleine, internationale organisatie. 

In hun vormingen en activiteiten en in de rituelen die ze begeleiden mag bibliodrama de bindende factor,  de rode draad zijn. 

Hun bibliodramawerk is te omschrijven als veelzijdig en kleurrijk.

Het Leerke is  bovendien een actieve deelnemer in het Europese Bibliodrama Netwerk.

Het organiseerde in 2017 de Europese Bibliodrama Conferentie in Torhout.

In de European Advanced Bibliodrama Training zijn ze zowel partner als deelnemer.”

Meer over het centrum en hun activiteiten:  www.hetleerke.com/bibliodrama.html

 

 

DE ZEVENDE HEMEL

 

 

De Zevende Hemel richt zich op training en begeleiding in het gebruik van spel, verhalen, bibliodrama en bibliodans.

De Zevende Hemel is er voor mensen die zich willen inzetten voor de vertaling van geloofstradities naar het heden.

Dramatische en dansante werkvormen zijn hiervoor doeltreffend en inspirerend.

Voorbeelden van deze werkvormen zijn: dans in de liturgie, bibliodrama, bibliodans, presentaties en verhalen.

Docenten werken vanuit christelijke wortels, met een oriëntatie op de brede oecumene

en een open oog voor de wijsheid uit andere religieuze en levensbeschouwelijke bronnen.

Meer info over initiatieven en vormingen: www.7evendehemel.nl

​​

 

Centrum voor Bibliodrama
 

Het Centrum voor Bibliodrama is opgericht 7 februari 2014 in Doorn (Nederland) door leden van de school van Herman Andriessen, Nico Derksen en Maria Nolet en die van Cilia Hogerzeil en Bas van den Berg (Stichting de 7evende Hemel). Beide bewegingen voelen de noodzaak om de kostbare kennis, kunde en ervaring die is opgedaan in het begeleiden van bibliodrama-groepen te bundelen. Belangrijkste doel is nieuwe begeleiders op te leiden, zodat de opgebouwde traditie van bibliodrama wordt overgedragen aan nieuwe generaties.

Het centrum verzorgd activiteiten met bibliodrama en een opleiding voor bibliodramabegeleiders

Meer informatie over het Centrum voor Bibliodrama: http://www.centrumvoorbibliodrama.nl

Het leerke

 

 

 

 

 

 

 

Opleiding: Basistraining Bibliodrama:

Malle 9 tot 12 april 2018

www.hetleerke.com/uploads/5/8/1/1/58115459/folder_bibliodrama_opleiding_digitaal.pdf

Collegiale uitwisseling Bibliodrama Nederland – Vlaanderen

Eindhoven 2 juni 2018

 

Collegiale uitwisseling Bibliodrama begeleiders uit Nederland en Vlaanderen.

Wie: Ieder die een opleiding voor het begeleiden van bibliodrama gevolgd heeft

Locatie: Oud-katholieke kerk, Boschdijk 354, 5622 PA Eindhoven

Lunch: zelf meenemen, voor thee, koffie en frisdrank wordt gezorgd

Aanmelden: Cocky Fortuin-van der Spek, c.a.fortuin@planet.nl Kosten: € 30,-,

inschrijving is definitief na betaling op NL22 INGB 0005153234

t.n.v. Stichting De 7evende Hemel te Zeist,

onder vermelding van je naam en 2 juni 2018

Meer informatie:

 

 

 

 

 

Andere informatie en vormingen: www.hetleerke.com/bibliodrama.html

 

dE zEVENDE hEMEL

 

 

Collegiale uitwisseling Bibliodrama Nederland – Vlaanderen

Eindhoven 2 juni 2018

 

Collegiale uitwisseling Bibliodrama begeleiders uit Nederland en Vlaanderen.

Wie: Ieder die een opleiding voor het begeleiden van bibliodrama gevolgd heeft

Locatie: Oud-katholieke kerk, Boschdijk 354, 5622 PA Eindhoven

Lunch: zelf meenemen, voor thee, koffie en frisdrank wordt gezorgd

Aanmelden: Cocky Fortuin-van der Spek, c.a.fortuin@planet.nl Kosten: € 30,-,

inschrijving is definitief na betaling op NL22 INGB 0005153234

t.n.v. Stichting De 7evende Hemel te Zeist,

onder vermelding van je naam en 2 juni 2018

Meer info over dit initiatief 

Meer over andere initiatieven en vormingen: www.7evendehemel.nl

 

 

Centrum voor Bibliodrama
 

Tweejarige opleiding 

van het Centrum voor Bibliodrama

www.centrumvoorbibliodrama.nl/33-home/35-welkom

 

 

Vormingscentra

De verzinning

De Verzinning wil bibliodrama in de praktijk helpen toepassen.

Het wil begeleiders (in spe) ondersteunen met een website vol concrete ideeën en uitwerkingen bibliodrama.

De website wil inzicht te verschaffen in de werkwijze en aanpak van bibliodrama.

Het wil achtergronden aanbieden voor wie zich inhoudelijk verder wil verdiepen.

Het geheel is een volkomen gratis aanbod waar je naar eigen inzicht gebruik van kan make

 

De Verzinning betracht het spelend voeling krijgen met de intensiteit en inspirerende werking van verhalen.

in een open communicatieve gerichtheid op zingeving en zinvinding,  levensoriëntatie en spiritualiteit.

Er worden door de Verzinning ook kennismakingen met bibliodrama georganiseerd om bibliodrama kenbaar te maken

Er worden vormingssessies en reeksen opgezet om begeleiders van bibliodrama verder te ondersteunen

en hun vaardigheden en inspiraties te verdiepen in hun zoektocht naar meer bekwaamheid.             

Met het oog op een fijnzinnig, ondersteunend begeleiden van mensen in hun vrije zoektocht naar betekenis en zin.

Meer over aangeboden kennismakingen en vormingen: >> Zie Vormingssessies

DE ZEVENDE HEMEL

 

 

De Zevende Hemel richt zich op training en begeleiding in het gebruik van spel, verhalen, bibliodrama en bibliodans.

De Zevende Hemel is er voor mensen die zich willen inzetten voor de vertaling van geloofstradities naar het heden.

Dramatische en dansante werkvormen zijn hiervoor doeltreffend en inspirerend.

Voorbeelden van deze werkvormen zijn: dans in de liturgie, bibliodrama, bibliodans, presentaties en verhalen.

Docenten werken vanuit christelijke wortels, met een oriëntatie op de brede oecumene

en een open oog voor de wijsheid uit andere religieuze en levensbeschouwelijke bronnen.

Meer info over initiatieven en vormingen: www.7evendehemel.nl

​​

 

Centrum voor Bibliodrama
 

Het Centrum voor Bibliodrama is opgericht 7 februari 2014 in Doorn (Nederland) door leden van de school van Herman Andriessen, Nico Derksen en Maria Nolet en die van Cilia Hogerzeil en Bas van den Berg (Stichting de 7evende Hemel). Beide bewegingen voelen de noodzaak om de kostbare kennis, kunde en ervaring die is opgedaan in het begeleiden van bibliodrama-groepen te bundelen. Belangrijkste doel is nieuwe begeleiders op te leiden, zodat de opgebouwde traditie van bibliodrama wordt overgedragen aan nieuwe generaties.

Het centrum verzorgd activiteiten met bibliodrama en een opleiding voor bibliodramabegeleiders

Meer informatie over het Centrum voor Bibliodrama: http://www.centrumvoorbibliodrama.nl

Het leerke

 

 

 

 

 

 

 

Het team van vzw Het Leerke leerde elkaar kennen dankzij bibliodrama en vormde een kleine, internationale organisatie. 

In hun vormingen en activiteiten en in de rituelen die ze begeleiden mag bibliodrama de bindende factor,  de rode draad zijn. 

Hun bibliodramawerk is te omschrijven als veelzijdig en kleurrijk.

Het Leerke is  bovendien een actieve deelnemer in het Europese Bibliodrama Netwerk.

Het organiseerde in 2017 de Europese Bibliodrama Conferentie in Torhout.

In de European Advanced Bibliodrama Training zijn ze zowel partner als deelnemer.”

Meer over het centrum en hun activiteiten:  www.hetleerke.com/bibliodrama.html

 

 

bottom of page