top of page

THEMA'S

Helende omgangsvormen

Hoe kunnen we vandaag in de klas met bijbelse e.a. aanrakingsverhalen omgaan zodat kinderen, jongeren helende gedragingen leren stellen en tedere omgangsvormen leren?

Zinvolle spellen opzetten met bijbelverhalen en beelden waarbij het aangeraakt worden een rol speelt en zinvol wordt ingezet opdat kinderen, jongeren betekenisvol gedrag leren verkennen. Onderstaande activiteiten zijn bedoeld om bewust aandacht te geven aan ervaringen met wederzijdse aanrakingen en om de eigen omgangsvormen te verdiepen en te verrijken. Het zijn tegelijk opstappen die ruimte scheppen voor religieuze ervaringen van ‘geraakt’ worden door het ‘heilige’, ‘mysterie’, onnoembare….

De teksten zijn een syllabus van studiedagen ingericht  door de inspecteur-adviseurs godsdienst voor het basisonderwijs van de bisdommen Gent en Mechelen-Brussel. Uitgewerkt door Jean Agten.

Daarbij is bij uitbreiding een artikel uit Catechetische Service toegevoegd: Agten. J., Aanraken: helende omgangsvormen leren - Deel 2: Hij raakte hen aan ... !, in Catechetische Service, 40e jaargang, nr. 1, december 2012

Praktijkvoorbeeld met kinderen: uitwerking in stappen met videobeelden:  >>Naar Praktijkbeelden

Aanrakingsverhalen gespeeld met de werkvorm 'handenspel' Meer over werkvorm handenspel: >> Naar werkvorm Handenspel

BIJBELSE AANRAKINGSVERHALEN OPDRACHTKAARTEN

Bij bovenstaande uitwerking van 'helende omgangsvormen' is een HOEKENWERK  vorm gegeven waarbij deze opdrachtkaarten een concrete uitwerking zijn om op zelfstandige wijze helende gedragingen op bijbelse grondslag te verkennen en te oefenen.

AANRAKen en aangeraakt worden

 

Het handelen van Jezus van Nazareth is gekenmerkt door zijn zegende, helende, genezende en tot levenwekkende ‘aanrakingen’.

Vandaag dienen pastores, leerkrachten, sportbegeleiders, jeugdleiders en mensen in de zorgsector uitermate omzichtig om te gaan met aanrakingen. Bijna elk ‘con-tact’ kan -hoe goed ook bedoeld- als oneigenlijk, vervreemdend, ongewenst of seksueel ervaren worden of zo geïnterpreteerd. Terecht is zorgvuldigheid en zorg bij het aanraken van een ander een wezenlijke bekommernis.

Maar de angst voor oneigenlijke aanrakingen heeft eerder voor vermijding en een taboe gezorgd dan voor een meer precieze omgang. Aanrakingen zijn ‘levensnoodzakelijk‘ in onze ontwikkeling als mens en wezenlijk voor onze religieuze groei.

In dit artikel willen we oriënterend stilstaan bij diverse aspecten van het ‘aanraken’ en de religieuze betekenissen ervan.

Om in een tweede deel meer specifiek aandacht te geven aan godsdienstdidactische mogelijkheden in de klas van bijbelse genezingsverhalen waarin aanraking een betekenisvolle rol speelt.

Deze  tekst werd gepubliceerd in het tijdschift: Catechetische Service

Agten. J., Aanraken: helende omgangsvormen leren - Deel 1: Aanraken en aangeraakt worden 

in Catechetische Service, 40e jaargang, nr. 1, december 2012

bottom of page