top of page

VERHALEN

Boeddhisme
Twee monniken

Ooit kwamen twee Tibetaanse monniken tijdens hun pelgrimage bij een woest stromende rivier.

Ze zagen een lelijke oude melaatse vrouw op de oever zitten, die om een aalmoes smeekte.

Toen de monniken dichterbij kwamen, smeekte ze de beide gees­telijken haar de rivier te helpen oversteken.

De ene monnik voelde, instinctief weerzin; vol afkeer trok hij zijn lange, wapperende kloos­termantel om zich heen,

waadde alleen de rivier in en bereikte snel de overkant.

Daar overwoog hij of hij wel de moeite zou nemen om te wachten op zijn achtergebleven vriend,

omdat hij niet zeker wist of de andere monnik de melaatse vrouw in de steek zou laten

of de reis wilde voortzetten samen met haar.

 

De andere monnik had echter medelijden met de afgeleefde oude heks

en er bloeide een vanzelfsprekend mededogen op in zijn hart.

Hij pakte het melaatse schepsel op, hees haar op zijn rug

en liep met moeite de rivieroever omlaag en het kolkende water in.

Uiteraard had zijn broeder monnik veilig de overkant bereikt voordat de zwaarbeladen lama,

zijn smerig bundeltje vodden en been­deren torsend, ook maar het midden van de stroom had bereikt.

 

Toen gebeurde er iets verbazingwekkends.

In het midden van de stroom, juist toen het lastigste stukje zich scheen aan te dienen,

en het modderige water rond zijn dijen klotste en zijn doorweekte wollen mantel opbolde als een zeil,

voelde de vriendelijke monnik plotseling - als door een wonder, naar het scheen - de last van zijn rug getild.  

Hij keek op en zag de godin van de wijsheid Vajra Yogini zelf graci­eus boven hem vliegen

en omlaag reiken om hem samen met haar mee te nemen naar het paradijs.

De eerste monnik, ten zeerste gelouterd na deze les in de aard van zowel mededogen als uiterlijke schijn,

moest zijn eenzame voetreis al­leen voortzetten.

 

Tibetaans - Boeddhistisch

In het Tibetaans boeddhisme zien we in dat verlichting zowel vrouwelijke als mannelijke aspecten omvat. We zeggen dat verlichting niet mogelijk is zonder zowel wijsheid als compassie En zoals zonder een moeder nooit een kind kan worden voortgebracht, zo zal compassie zonder wijsheid nooit voldoende zijn om verlichting voort te brengen – hoe sterk die compassie ook mag zijn.

 

Het vrouwelijke aspect van de verlichting wordt vertegenwoordigd door vrouwelijke boeddhafiguren (yidams). Overal in de Tibetaanse kunst zien we afbeeldingen van vrouwelijke figuren. Er zijn vredige vormen zoals Tara, half-toornige vormen zoals Vajrayogini en toornige vormen zoals de vrouwelijke beschermer Palden Lhamo. Ieder van deze heeft een mannelijke tegenhanger, omdat het mannelijke en het vrouwelijke aspect beide nodig zijn voor verlichting. Sterker nog: we hebben beide nodig gedurende het hele spirituele pad. De eenwording van mannelijke en vrouwelijke energieën is de sleutel tot onze uiteindelijke spirituele vrijheid. Zonder het mannelijke en het vrouwelijke aspect is er geen verlichting mogelijk.

 

Twee monniken

1. Het verhaal lezen

 

2. Ontmoetingen

Dit verhaal bevat diverse fragmenten die als een ontmoeting kunnen gelezen worden.

De werkvorm 'ontmoetingspel' is hierbij een aangewezen werkvorm om dit verhaal te verkennen en te doorleven

Meer informatie over de werking van een ontmoetingsspel: >> Zie Werkvorm Ontmoetingsspel

                                                              

Ontmoeting 1: Twee monniken gaan samen op pelgrimage

Kort ontmoetingsgesprek over waar ze beiden vandaan komen en waar ze naartoe willen (doel)

 

Ontmoeting 2: Een monnik ontmoet de vrouw aan de rivier

                               De monnik ontmoet de vrouw en loopt verder de rivier in….of spreekt de vrouw aan en loopt door…

De monnik spreekt de vrouw aan en wil haar wel over de rivier dragen

                               De vrouw spreekt de monnik aan… en vraagt om over de rivier gedragen te worden

 

Ontmoeting3: Een monnik ontmoet de rivier

                                De monnik zonder de vrouw ontmoet de rivier

                                De monnik met vrouw ontmoet de rivier

 

Ontmoeting 4: De monnik aan de overkant spreekt met de monnik bij de vrouw

                                Kort gesprek over wachten of doorgaan, alleen of samen… e.a.

 

Ontmoeting 5: De monnik (draagt de vrouw) en ontmoet in de rivier de godin Vajra Yogini

                                 De monnik draagt symbolisch de vrouw, voelt de last van zijn schouders getild en ziet de godin van de wijsheid….

 

Ontmoeting 6: De monnik aan de overkant spreekt met de opgetilde monnik

3. Uitwisseling van belevingen en ervaringen

 

Naast de belevingen en ervaringen kunnen hier ook de opgedane inzichten m.b.t. het verhaalbegrip worden uitgewisseld

Meer informatie over de  uitwisseling: >>Zie Begeleiden Uitwisseling

bottom of page