top of page

VERHALEN

Islam
Noeh en het grote schip

Vele jaren gingen voorbij. Toen zond God (Allah) de profeet Noeh tot de mensen. Noeh zei: 'Luister mijn volk, we hebben geen andere god dan Allah. Doe de afgoden weg en leef zoals Hij het ons leert. Mensen, die doorgaan met al het onrecht dat ze dagelijks doen, zullen zwaar gestraft worden.'

 

De rijken en machtigen van het volk lachten Noeh uit en zeiden: 'Als God (Allah) ons iets te zeggen heeft, stuurt Hij wel engelen naar de aarde. Jij bent maar een gewoon mens en je doet alsof je ver boven ons verheven bent. Je bent een leu­genaar. Als het waar is wat je zegt, laat ons dan de straf zien waarmee je dreigt.' 'God (Allah) zal jullie straffen wanneer Hij dat wil', antwoordde Noeh, 'ik wil met jullie niets meer te maken hebben, maar ik zal opkomen voor de armen en de zwakken.' Hij was boos en bedroefd omdat ze niet naar zijn boodschap wil­den luisteren. En hij ging hard aan het werk, want hij had van God (Allah) de opdracht gekregen een groot schip te bouwen op het land. Mensen, die het zagen als ze voorbij kwamen, zeiden: 'Noeh is gek geworden. Wat moet hij met zo'n groot schip op het land?' En ze bespotten hem.

 

Maar Noeh werkte door met zijn zonen en toen het schip eindelijk klaar was, begon het te regenen, dagen en weken achtereen. En het water op de aarde begon te stijgen. Toen ging Noeh in het schip met zijn familie en enkele vrienden die in God (Allah) geloofden. Van elke diersoort op de aarde nam hij een mannetje en een vrouwtje mee. 'In de naam van God (Allah) zullen we over de wate­ren varen', zei hij, 'en als de tijd daartoe gekomen is, zullen we weer veilig op het land terugkeren.'

 

Het water steeg hoger en hoger totdat alle dalen overstroomd waren. Eén van de zonen van Noeh was nog niet in het schip gekomen. Bezorgd riep Noeh hem toe: 'Mijn zoon! Kom toch ook aan boord, kom bij ons, blijf niet bij de ongelovigen!' Maar zijn zoon weigerde en zei: 'Ik beklim een hoge berg, daar kan het water me niet bereiken.' 'Alleen mensen, die naar God (Allah) luisteren, kunnen gered worden!' riep Noeh. Zijn zoon keerde zich echter af van zijn vader en op dat moment kwam er een geweldig hoge golf die hem en andere mensen meesleurde.

 

Het bleef heel lang regenen. Het water steeg zo hoog dat het alle bergen bedekte. En de wind dreef het schip van Noeh met al zijn mensen en dieren over de grote watervlakte naar de vallei van Mekka. Daar lag de Kaäba met de heilige steen nu diep onder het water. Het schip van Noeh dreef zeven maal om de verzonken Kaäba heen. Daarna dreef het naar het noorden. Toen hield het eindelijk op met regenen en de watervloed zakte langzaam. Het schip van Noeh landde veilig tegen de helling van een berg en alle mensen en dieren kwamen naar buiten. Noeh, zijn vrouw, kinderen en vrienden dankten God (Allah) omdat Hij hen had gered.

 

 

Islam

Uit :  Maraban. Verhalen uit de wereld van de islam. Baukje Offringa.

Noeh en het grote schip

 

 

1. Het verhaal wordt voorgelezen

Na het voorlezen van de tekst wordt de tekst in verschillende delen verkend en fragmenten ervan gespeeld

2. Noeh (Nuh) wordt bespot

- Verhaalfragment lezen

En Noeh ging hard aan het werk, want hij had van God de opdracht gekregen een groot schip te bouwen op het land. Mensen, die het zagen als ze voorbij kwamen, zeiden: 'Noeh is gek geworden. Wat moet hij met zo'n groot schip op het land?' En ze bespotten hem.

- Werkvorm Het koor : >>Zie Werkvorm Het Koor

De spelers stellen zich in twee groepen op.

De ene groep wordt gevormd door spelers die de rol van 'mensen die Noeh bespotten' spelen.

De andere groep speelt Noeh en zijn familie.

De spelers die de rol van' mensen die Noeh bespotten' spelen beginnen het spel

De eerste speler die naar voor stapt (protagonist) zegt al uitlachend iets tegen de spelers die de rol van ''Noeh en zijn familie' zullen spelen. De eerste speler (antagonist) van de andere groep (Noeh en zijn familie) verzint daar in zijn rol als verhaalpersonage een antwoord op. 

Vervolgens wordt verder gespeeld met de suggesties die in de werkvorm : Het koor' beschreven zijn.

3. Noeh en één van zijn zonen

 

- Verhaalfragment lezen

Het water steeg hoger en hoger totdat alle dalen overstroomd waren. Eén van de zonen van Noeh was nog niet in het schip gekomen. Bezorgd riep Noeh hem toe: 'Mijn zoon! Kom toch ook aan boord, kom bij ons, blijf niet bij de ongelovigen!' Maar zijn zoon weigerde en zei: 'Ik beklim een hoge berg, daar kan het water me niet bereiken.' 'Alleen mensen, die naar God luisteren, kunnen gered worden!' riep Noeh. Zijn zoon keerde zich echter af van zijn vader en op dat moment kwam er een geweldig hoge golf die hem en andere mensen meesleurde.

- Werkvorm Het koor : >>Zie Werkvorm Het Koor

De spelers die het verhaalpersonage 'Noeh' spelen beginnen het spel en roepen op eigen wijze naar de zoon.

De spelers die de zoon van Noeh spelen, antwoorden telkens op eigen wijze.

Zo verkennen ze de mogelijke argumenten van de zoon van Noeh en ook wat Noeh zelf doet om zijn zoon te redden.

Gebruikmakend van de spelsuggesties die zijn weergegeven bij de werkvorm ' Het koor' verkennen de spelers de wederzijdse argumenten , gevoelens en belevingen van de situatie.

4. Noeh, zijn vrouw, kinderen en vrienden danken God (Allah)

- Het verhaalfragment lezen

Toen hield het eindelijk op met regenen en de watervloed zakte langzaam. Het schip van Noeh landde veilig tegen de helling van een berg en alle mensen en dieren kwamen naar buiten. Noeh, zijn vrouw, kinderen en vrienden dankten God (Allah) omdat Hij hen had gered.

- Werkvorm Tableau vivant: >>Zie Werkvorm Tableau Vivant

De spelers leven zich in, in één van de verhaalfiguren: Noeh, zijn vrouw, één van zijn kinderen of één van de vrienden.

Ze stellen zich één voor één op in de aangegeven ruimte. Ze verbeelden zich dat ze net als in het verhaal de ark hebben verklaten en aan land zijn gegaan. Ze leven zich in, in hun verhaalpersonage dat God (Allah) dankbaar is. Als alle spelers een eigen plaats en houding op het speelveld hebben aangenomen, mag iedereen om beurten God (Allah) danken of aangeven waarom hij God(Allah)

dankbaar is.

5. Uitwisseling

De ervaringen tijdens het spel en associaties over het eigen leven worden met elkaar uitgewisseld

Meer informatie over de  uitwisseling: >>Zie Begeleiden Uitwisseling

 

bottom of page