top of page

VERHALEN

Boeddhisme
   De vijf monniken   

De grootlama van het Noorden ontving de dringende oproep van de lama van het Zuiden om een wijze en heilige monnik te sturen die aan de novicen de eerste opleiding in het geestelijke leven zou kunnen geven. Tot ieders verbazing stuurde de grootlama niet één, maar vijf monniken.

Zij die hem hierover aanspraken, antwoordde hij geheimzinnig: 'Wij mogen ons gelukkig achten als uiteindelijk één van de vijf tot bij de lama geraakt. '

 

Al enkele dagen was de groep onderweg toen een boodschapper hen tegemoet kwam lopen en zei: 'Onze dorpspriester is gestorven.

Wij hebben een vervanger nodig.' Het dorp leek erg comfortabel te zijn en het salaris van een priester mocht er zijn.

Een van de monniken werd door pastorale bewogenheid voor het volk gegrepen. 'Ik zou geen echte boeddhist zijn,' zei hij, 'als ik niet bleef om deze mensen te dienen.' Dus bleef hij achter.

 

Enkele dagen later. De vier overige monniken mochten blijven overnachten in het paleis van de koning. Die vond een van de monniken erg sympathiek. 'Blijf bij ons,' zei de koning, 'jij mag met mijn dochter trouwen. En als ik dood ben, zul je mijn troonopvolger worden. '

Tot de prinses voelde de monnik zich aangetrokken en aanlokkelijk werkte ook de luister van het koningschap.

Daarom zei hij: 'Hoe kan ik op het volk van dit koninkrijk een positievere invloed uitoefenen dan als koning?

Ik zou geen echte boeddhist zijn als ik deze gelegenheid niet te baat nam om de zaak van onze heilige godsdienst te dienen.'

Dus bleef hij achter.

 

De drie overblijvende monniken trokken verder en op een avond in een heuvelachtige streek kwamen zij bij een afgelegen hut.

Daar woonde een lelijk meisje dat hun gastvrijheid bood en God erom dankte dat Hij haar de monniken had gezonden.

Haar ouders waren door bandieten vermoord en het meisje voelde zich erg eenzaam en angstig.

De volgende ochtend, toen het tijd was om te vertrekken, zei één van de monniken: 'Ik zal bij het meisje blijven.

Ik zou geen echte boeddhist zijn als ik geen barmhartigheid kende.' Hij was de derde die uitviel.

 

Op hun verdere tocht kwamen de twee overblijvende monniken aan in een boeddhistisch dorp.

Tot hun ontzetting ontdekten zij dat al de dorpelingen hun godsdienst hadden opgegeven en onder de invloed stonden van een hindoe-goeroe. Eén van de monniken zei: 'Ik ben het aan deze arme lieden en aan de Boeddha verschuldigd hier te blijven om hen voor de ware godsdienst terug te winnen.' Hij was de vierde die uitviel.

 

Uiteindelijk arriveerde de vijfde monnik bij de lama in het Zuiden

 

Bibliodrama: De vijf monniken

1. Het verhaal lezen

Het verhaal wordt voorgelezen

2. Verhaal doorleven

De deelnemers worden uitgenodigd om zich te laten aanspreken door één van de monniken in het verhaal.

Zich laten raken door het verhaalgebeuren en meer specifiek door één van de monniken  bij de herlezing van het verhaal

 

3. Verhaal herlezen 

Het verhaal wordt herlezen, de deelnemers trachten zich te laten raken door één van de monniken.

Op het speelveld wordt door de begeleider een plaats aangegeven voor elk van de vijf monniken.

- de monnik  door pastorale zorg bewogen, die de priester vervangt en de mensen gaat dienen

- de monnik die zich aangetrokken voelt tot het koningschap om zijn volk te dienen

- de barmhartige monnik die bleef om voor het lelijke, eenzame meisje te zorgen

- de monnik die blijft om de ware godsdienst opnieuw te verkondigen en de mensen voor Boeddha terug te winnen.

- de monnik die in het Zuiden de novicen een eerste opleiding in geestelijk leven gaat geven.

Afzonderlijk de vijf verschillende monniken op een groot blad aangeven en deze op het speelveld in een grote cirkel leggen.

In de volgorde van het verhaal.

De deelnemers nemen een plaats in op het speelveld bij de monnik die hen geraakt heeft.

Er kunnen meerdere deelnemers voor een zelfde monnik kiezen.

Ook kunnen bepaalde monniken niet gekozen worden. 

Mogelijk kunnen die 'in verbeelding' een plaats krijgen.

De begeleider geeft aan dat er  ook een monnik aanwezig is op de aangegeven plaats

en markeert deze plek met een voorwerp vb een stoel, een doek...

4. Rolinleving

De spelers leven zich in in hun gekozen rol

Ze  worden door de begeleider gevraagd zich voor te stellen: Wie ben je? Vertel eens kort.

Elke monnik stelt zich kort voor en vertelt welke keuze hij heeft gemaakt.

Meer informatie over Rolinleving: >> naar Werkvorm Rolinleving

Meer informatie over Interview: >> naar Werkvorm Interview

5. Verdiepende verantwoording.

De begeleider nodigt de monniken uit aan elkaar te vertellen waarom ze deze keuze maken

Verdiepende en verruimende vragen van de begeleider kunnen daarbij helpen.

Meer informatie over vraagstelling: >> naar Werkvorm Interview

 

De andere monniken kunnen de keuze van de monniken bevragen.

Zo ontstaat er een interactiespel dat de begeleider in goede banen moet leiden.

Meer informatie over het begeleiden van de interactie: >> Naar Boek : Bibliodrama begeleiden

Wanneer alle monniken hun verhaal hebben vertelt en bevraagd zijn geweest sluit de begeleider het speldeel van het bibliodrama af.

De spelers worden gevraagd hun gespeelde rol af te leggen en weer een gewone deelnemer te worden.

Dan is er ruimte voor de uitwisseling van ervaringen.

 

6. Uitwisseling van belevingen en ervaringen

De deelnemers wordt gevraagd aan elkaar hun belevingen en ervaringen als monnik tijdens het spel met elkaar te delen.

Daarna wordt hen gevraagd de ervaringen uit het eigen leven die ze bij hun spel of van de andere daalnemers kunnen associeren aan elkaar te vertellen

Meer informatie over de  uitwisseling: >> Naar Begeleiden Uitwisseling

7. Afsluitende verhaallezing.

Het verhaal wordt nog een laatste maal herlezen en de eigen ervaringen bij het spel en de uitwisseling worden er aan aangereikt

bottom of page